Rekry

Ruskon Betoni Etelä hakee uusia osaajia kasvavaan yritykseemme.

Ruskon Betoni on kotimainen betonialan perheyritys, jonka päätoimialoina ovat valmisbetonipalveluiden tarjoaminen sekä betonituotteet. Yritys on perustettu 1983 ja toimimme nykyisin yli 30 paikkakunnalla. Olemme Suomen toiseksi suurin valmisbetonin toimittaja. Betonitehtaamme ovat alan uusimpia ja perustamme toimintamme tinkimättömälle laadulle laadukkaita raaka-aineita hyödyntäen. Yrityksen tavoitteena on kehittyä edelleen eteenpäin hyödyntäen uusinta tekniikkaa materiaalitoimittajana ja kehittää myös betonialaa Suomessa.

Tarvitsemme uusia osaajia seuraaviin tehtäviin.

 

Laatuinsinööri/laatupäällikkö

Tehtäviin kuuluu Etelä-Suomen betonitehtaiden laadunohjaus, betonivalujen työmaatuki ja betonin laaturaportointi. Tehtävän menestyksellisessä suorituksessa auttaa muutaman vuoden monipuolinen kokemus betoniteollisuudessa ja/tai betonivalujen vetäjänä työmaalla. Huomioimme kuitenkin valinnassa myös vastavalmistuneet lupaavat hakijat. Toivomme mielellään vähintään ammattikorkeakoulutason koulutusta rakennusalalta, joskin yritys antaa oman tehokkaan perehdytyksen työtehtävien hoitoon. Edellytämme oma-aloitteista, aktiivista ja vastuullista työtehtävien hoitoa sekä halua kehittyä ja kehittää koko betonialaa eteenpäin. Tehtävä tarjoaa jatkossa mahdollisuuden kehittyä eteenpäin eri tehtäviin myös yrityksen sisällä. Tarjoamme kilpailukykyisen palkan, hyvät työvälineet ja olosuhteet sekä hyvän työyhteisön tukemaan työtäsi. Työtehtävä tarjoaa hyvän mahdollisuuden kehittyä betonialan johtavien ammattilaisten joukkoon tulevaisuudessa. Lisätietoa tehtävästä saa Vesa Anttilalta, vesa.anttila@ruskonbetoni.fi

Työtehtävät, hakijan osaamisen/kokemuksen mukaan esimerkiksi:

 • Työmaakokoukset (aloituskokoukset, erikoisprojektit)
 • Tärkeiden työmaavalujen seuranta/valvonta/asemien ohjaus valuissa
 • Erilaisten valuongelmien ratkaisut
 • Myynnin tekninen tuki
 • Työmaamittausten suunnittelu ja toteutus, näytteenottosuunnitelmat
 • Asiakaspalvelutehtävät, mm. lujuuslaskelmat tarvittaessa, ennakkolaskennat
 • Erikoisbetonisuhteutusten teko/säätö asemille
 • Betonisuhteutusten kehitys ja optimointi haluttuun tasoon (kustannus/toimivuus)
 • Betonitehtaiden laadunvalvonnan ohjaus
 • Betonitehtaiden raaka-aineiden laadun ohjaus
 • Betonitehtaan ennakkokokeiden aikataulutus, toteutus ja seuranta

1-2 Työmaalaboranttia / Betonilaboranttia

Tehtäviin kuuluu erityisesti työmaiden tukitehtäviä kuten laatumittauksia, valettujen rakenteiden lämmönkehityksen seurantamittauksia, lujuudenkehityksen laskentaa valetuille rakenteille ja muiden asiakaspalvelutehtävien hoitoa. Tarpeen mukaan työtehtäviin liittyy myös betonitehtaiden tukea laadunhallinnassa ja tuotannossa. Satunnaisesti työhön kuuluu betoniin liittyviä kehitysprojektitöitä. Edellytämme hakijalta vastuullista ja joustavaa asennetta sekä huolellisuutta työtehtävien hoidossa. Toivomme myös määrätietoista halua kehittyä alalla ja kasvaa uusiin työtehtäviin yrityksen sisällä. Tehtävä tarjoaa hyvän mahdollisuuden vastavalmistuneelle opiskelijalle perehtyä laajalti betonirakentamiseen ja kasvaa ammattilaiseksi joukossamme. Tarjoamme kilpailukykyisen palkan, hyvät työvälineet ja olosuhteet sekä hyvän työyhteisön tukemaan työtäsi. Lisätietoa tehtävästä saa Vesa Anttilalta, vesa.anttila@ruskonbetoni.fi

Työtehtävät hakijan osaamisen/kokemuksen mukaan esimerkiksi:

 • Loggerien ja lämmönkehitysmittausten kokonaisvaltainen hoito työmailla
 • Kypsyys- ja lujuuslaskelmat työmaille (mittauksista ja ennakkona)
 • Erikois- ja vaativien työmaiden valujen valvonta tarpeen mukaan
 • Ennakko lämpötila- ja lujuuslaskelmat tulevissa valukohteissa
 • Tukimittauksia työmailla (ilmamäärä, notkeus)
 • Työmaanäytteenoton valvonta isoissa kohteissa
 • Muut asiakaspalvelun tukitehtävät
 • Tarvittaessa tukena betonitehtailla (mylläri, laborantti)
 • Tarvittaessa kehitysprojektien mittauksia

Hakemukset pyydämme toimittamaan 6.2.2019 mennessä osoitteeseen vesa.anttila@ruskonbetoni.fi. Työt pääset aloittamaan heti/sopimuksen mukaan.