arvot_slide.jpg

Turvallisuus

Turvallisuus – toimintamme kivijalka

Ruskon Betoni Oy panostaa työntekijöidensä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kaikessa toiminnassa pidetään huolta turvallisuudesta. Kannustamme työntekijöitä riskiraportointiin ja kehitämme toimintaamme vastuullisempaan suuntaan jatkuvasti.  Työyhteisön ilmapiiri on tärkeä tekijä toimintamme laadussa.Henkinen hyvinvointi, jaksaminen ja kannustava ilmapiiri ovat osa kokonaisvaltaista hyvinvoinnin ketjuamme.

Turvallisuus on tärkeimpiä arvojamme ja sitä seurataan ja kehitetään mm. säännöllisesti seuraamalla ja arvioimalla tehtaiden niin kutsuttuja vaaratekijöitä. Jokainen Ruskon betoni Oy:n ja KiBe Oy:n betoniasema arvioidaan systemaattisesti vähintään kerran vuodessa vaaratilanteiden ja riskien minimoimiseksi.
Ruskon Betoni Oy:lle ja KiBe Oy:lle on myönnetty OHSAS 18001 (Työterveys- ja työturvallisuus-) sertifikaatti.

Sertifikaatteja
iso sertifikaatit

ek-putket